Magická staroindická masáž

 

Základom masážneho rituálu je odviesť Vás ku koreňom Vášho bytia. Navodenou meditáciou, naplno precítite súlad tela a duše, ako prelievajúcu sa energiu, ako uvedomenie si svojho vlastného ja. Tento staroindický rituál vychádza z filozofie, ktorej podstatou je úcta k človeku ako takému, úcta k ľudskému telu, a k jeho dokonalej funkcii. Lebo také ľudské telo je, dokonalé. Masáž celého tela, spolu s rituálnymi prvkami, prináša hlboké precítenie, ktoré skrze tela, skrze energie, ktorá v ňom prúdi , precíti človek hlboko vo svojom vnútri.