Kódex maséra

 

 • svoju prácu masérky chápem ako svoje poslanie
 • som svojim klientom nielen masérkou, ale aj poslucháčkou
 • ctím si masérske tajomstvo
 • uvedomujem si morálny a etický dopad svojich slov a konania na klienta
 • ku klientovi pristupujem komplexne
 • svojim prístupom dbám o príjemnú a bezpečnú atmosféru, o dôstojnosť a úctu
 • na každé stretnutie som dostatočne pripravená
 • ak sa necítim schopná masírovať, klientovi to včas oznámim, a dohodnem stretnutie v náhradnom termíne
 • poznávam svoje slabé stránky a pracujem na ich eliminácii
 • poznávam svoje silné stránky a tie rozvíjam
 • dbám o svoj rozvoj a rozširovanie vedomostí
 • som otvorená poučiť sa z klientových skúseností a životných postojov
 • priestor a pomôcky sú vždy vhodne nachystané a hygienicky čisté

 

Na Vašu návštevu sa teší Vaša masérka, ktorá sa spolu s Vami učí ceste poznania, lebo, „náhoda neexistuje, každá situácia, každý človek, ktorý sa nám dostane do života, nám chce niečo povedať o nás samých".

 

 

Masáže Lotos

Motto:

„Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba“